Menuu

Appertizer – Khai Vị
 A1. House Special Fried Shrimp Cakes (4 Pieces) $6.25
 Tôm Tàu Hủ Ky
 A2. Vietnamese Fried Egg Rolls (4Rolls/ 2 Rolls) $5.25/$2.75
 Chả Giò
 A3. Fresh Spring Rolls (Shrimp & Pork) (2 Rolls/ 1Roll) $3.50/$2.00
 Gỏi Cuốn
 A4. Shredded Pork Skin Rolls (2RoIls/ 1Roll) $3.50/$2.00
 Bì Cuốn
 A5. Crispy Shrimp Tempura (7 Pieces) $6.25
 Tôm Lăn Bột
 A6. Vietnamese sandwich
 Vermicelli Bowl – Bún
 B1. Rice Vermicelli w/ Egg Rolls $7.45
 Bún Chả Giò
 B2. Rice Vermicelli w/ Grilled Pork $7.45
 Bún Thịt Nướng
 B3.Rice Vermicelli w/ Grilled Pork & Grilled Shrimp $8.45
 Bún Thịt Nướng, Tôm Nướng
 B4. Rice Vermicelli w/ Grilled Pork & Egg Rolls $7.45
 Bún Thịt Nướng, Chả Giò
 B5. Rice Vermicelli w/ Grilled Beef $7.45
 Bún Bò Nướng
 B6. Rice Vermicelli w/ beef & Grilled Shrimp $8.45
 Bún Bò Nướng, Tôm Nướng
 B7. Rice Vermicelli w/ Grilled Beef & Egg Rolls $7.45
 Bún Bò Nướng, Chả Giò
 B8. Rice Vermicelli w/ Grilled Shrimp $8.45
 Bún Tôm Nướng
 B9. Rice Vermicelli w/ Grilled Chicken $7.45
 Bún Gà Nướng
Rice Plates – Cơm Dĩa
 C1. Steamed Rice w/ Grilled Pork $7.95
 Cơm Thịt Nướng
 C2. Steamed Rice w/ Grilled Pork & Grilled Shrimp $8.95
 Cơm Thịt Nướng, Tôm Nướng
 C3. Rice w/ Beef Short $8.95
 Cơm Sườn Bò
 C4. Steamed Rice w/ Grilled Chicken (Boneless) $7.95
 Cơm Gà Nướng
 C5. Steamed Rice w/ Grilled Port Rib,  Shredded Pork & Omelet $8.95
 Sườn, Bì, Hột Gà Ốp La
 C6. Steamed Rice w/ Grilled Pork & Fried Shrimp Cake $8.95
Cơm Thịt Nướng, Tàu Hủ Ky
 C7. Vietnamese Fried Rice w/ Shrimps $7.45
 Cơm Chiên Tôm
 C8. Steamed Rice w/ Grilled Beef $7.95
 Cơm Bò Nướng
 C9. Steams Rice w/ Grilled Shrim $7.95
 Cơm Tôm Nướng Xả Ớt
Add $1.00 for egg
 Special
 D1. BÒ KHO (Beef Stew)   $8.95
 Served with steamed rice, egg noodle or french bread
 D2. Rice Vermicelli Hue Style Spicy Soup w/ Pork & Beef  $8.95
 Bún Bò Huế
 D3. Seafood Noodle Soup  $8.95
 Hủ Tiếu Hải Sản
 D4. Seafood Crispy Chow Mein $8.95
 Mì Xào Dòn Hải Sản
 D5. Vegetarian Stir Fried with Tofu  $7.45
 Rau Xào Với Đậu Hủ
Phở – VietNamese Noodle Soup
P1. Pho Special
Phở đặc biệt
P2. Rare Steak
Phở tái
P3. Rare Steak, Brisket
Phở tái, Chín
P4. Rare Steak, Meatball
Phở tái, Bò viên
P5. Rare Steak, Soft tendon
Phở tái gân
P6. Rare Steak, Tripe
Phỏ tái Sách
P7. Rare Steak, Flank
Phở tái nạm
P8. Rare Steak, Crunchy Flank
Phở tái Vè Dòn
P9. Beef Ball
Phở Bò Viên
P10. Chicken Noodle Soup (White Meat)
Phở Gà
P11. Prawn Pho
Phở Tôm
P12. Tofu Pho
Phở Đậu Hủ
P13. Pho w/out Meat
Phở Không Thịt
Large: $8,45 – Medium: $7,45  
Kid Pho without Meat $4,95
Kid Pho with Meat $5,95
 Beverage – Giải Khát
 G1. Vietnamese Ice Coffee w/ Condensed Milk $3.50
 Cà Phê Sữa Đá
 G2. Thai Iced Tea w/ Milk $2.50
 Trà Sữa Thái
 G3. Soy Bean Drink $1.50
 Sữa Đậu Nành
 G4. Iced Tea-Hot Tea $1.50
 Trà Đá – Trà Nóng
 G5. Soft Drink ( Coke, Diet Coke, Dr.Pcper, Sprite, Fanta Orange ) $1.99
 Nước Ngọt
 G6. Sweet Tea $1.99
 Trà Ngọt
 G7. Fresh Coconut $2.50
 Dừa Tươi
Bubble Tea – Sinh Tố $3.75
 Bubble Tea is refreshing beverage made with … healthy herbal infusions. (add Topioca or Jelly ad ..$50)
 S1. Strawberry Fruit Smoothie
 Sinh Tố Dâu
 S2. Mocha Smoothie
 Sinh Tố Cafe Mocha
 S3. Jack-Fruit Fruit Smoothie
 Sinh Tố Mít
 S4.Avocado Fruit Smoothie
 Sinh Tố Bơ
 S5. Mango Fruit Smoothie
 Sinh Tố Xoài
 S6. Durian Fruit Smoothie
 Sinh Tố Sầu Riêng
 S7. Taro Fruit Smoothie
 Sinh Tố Khoai Môn
 S8. Coffee Fruit Smoothie
 Sinh Tố Cà Phê
 S9. Coconut Fruit Smoothie
 Sinh Tố Dừa
 S10. Honeydew Fruit Smoothie
 Sinh Tố Dưa Sanh
 S11. Green-Tea Fruit Smoothie
 Sinh Tố Trà Xanh